Gedrag en emotie

Gedrag en emotie

Wanneer een kind, jongere of volwassene ‘ander’ (soms opvallend) gedrag gaat vertonen, is dit voor de mensen in hun omgeving vaak iets dat heel wat vragen en een gevoel van onmacht teweeg brengt.

Soms zien we wel waar het vandaan komt, maar weten we niet hoe we het (alleen) moeten oplossen. Het kan ook zo zijn dat we niet begrijpen waar ‘het probleem’ ligt en daardoor niet (meer) weten hoe we dit moeten aanpakken.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kind, jongere of volwassene iets (of meerdere dingen) meemaakt dat niet altijd direct zichtbaar is. Dit kunnen kleine en grote voorvallen zijn.
gedrag-en-emotie
Een overstromende emmer…
Je kan het vergelijken met het vullen van een emmer, er gebeurt iets (groots of kleins), er komt een bodempje in de emmer, er valt nog iets voor (thuis, op school, het werk, buiten, in gedachten etc), de emmer vult zich steeds meer. emmerTot de emmer niet anders kan dan overstromen.

Dit zal boosheid (exploderen), verdriet of bijvoorbeeld terugtrekken (imploderen) teweeg brengen.
In de
meeste gevallen heeft de omgeving niet meteen door wat de oorzaak was van deze reactie. Ze weten niet wat er al eerder in de emmer zat. Soms lijkt die boosheid een reactie naar aanleiding van iets kleins, terwijl er al veel langer iets ‘broedt’.

Steeds een beetje meer…

Doordat we niet weten wat er ‘in de emmer bleef zitten’ zien we het vaak pas als het ’te laat’ is. De reactie (boosheid, verdriet, terugtrekken en soms zelfs ‘ernstig probleemgedrag’) is het meeste zicht
aar.
joris-leen-ip-website

We reageren op het laatste…
We reageren op de hevige reactie die we zien en gaan daar naar handelen. Bij een kind gaan we bijvoorbeeld een beloningssysteem proberen, bij jongeren stellen we duidelijkere grenzen (‘als je vaker zo reageert, kun je die fuiven wel vergeten’) en als volwassene probeer je kost wat kost jezelf in het gareel te houden.
Hoe goed we dit ook bedoelen, vaak zal dit er voor zorgen dat de emmer nog sneller vol geraakt.
De oplossing ligt eerder.

gedrag-en-emotie-oplossing

Ophoping van ‘compost’…
Soms belanden we in een situatie waarbij een emmer niet meer leeg geraakt. Er zit als het ware ‘compost’ in de emmer. Het is oud zeer of het zijn oude gedachtes, oude (onverwerkte) zaken, die nog geen plaatsje hebben gekregen. De oplossing ligt dus bij ‘de eerste emmer’.
Door het kind, de jongere, de ouders en/of de volwassene bewust te maken van zijn/haar ‘emmer’ en dat wat er in (blijft) zit(ten), is het niet nodig om telkens opnieuw naar een ‘explosie’ moment toe te gaan.

els

Inzicht is de grootste stap…
Omdat het belangrijk is om te weten waardoor deze emoties en gedragingen plaatsvinden, help ik kinderen, jongeren (hun ouders) en volwassenen met dat wat er in ‘hun emmer’ gebeurt.
Weten wat er gebeurt (zie het als een soort gebruiksaanwijzing) en wat je er aan kunt doen, is al genoeg om snel en blijvend verandering te zien en behouden.

Van een (soms) lang aanslepend probleem gaan we naar een korte en efficiënte oplossing.
De oplossing ligt vaak dichterbij dan dat we denken. Soms zitten we er zelf gewoon te dicht met onze neus bovenop om het te zien.

gedrag-en-emotie-oplossing-kort

 

Wil je graag zelf ervaren wat inzicht en een persoonlijke aanpak kunnen doen voor jou en/of jouw gezin?

Maak dan een gratis kennismakingsafspraak
Of neem contact op via de contactpagina

Copyright © In Praktijk